Privacybeleid Adviesbureau dkransen

Voorwoord
Hoe gaan wij met uw persoonlijke gegevens om en aan wie en waarom we deze doorgeven.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is Adviesbureau dkransen.

Uw persoonlijke gegevens
Uw persoonlijke gegevens hebben wij nodig voor het klantenbestand

Veiligheid
Adviesbureau dkransen. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Welke persoonlijke gegevens verwerken wij
NAW gegevens bedrijf
voorletter(s) en achternaam contactpersoon
telefoonnummers (vast en/of mobiel)
e-mail adres

Wie mogen uw gegevens verwerken en inzien
De volgende personen en/of bedrijven mogen uw persoonlijke gegevens na toestemming inzien.
Personeelsleden van Adviesbureau dkransen. (alle gegevens)
Overheidsinstellingen (alleen de noodzakelijke gegevens)
Geven we uw gegevens aan de eerder vermelde personen en/of bedrijven door, dan eisen we dat deze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaat als wij en ze alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze partij ze heeft verkregen

Wat doen wij met uw gegevens
Wij verwerken uw gegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder kunt u zien welke doeleinden dat zijn.
registratie in ons klantenbestand
facturatie/ boekhoudkundige doeleinden
vrijblijvende offertes of antwoord op uw vraag te kunnen geven (per telefoon of E-mail)
contact met u op te kunnen nemen (per telefoon of E-mail)

Hoelang bewaren wij uw gegevens
Wij bewaren alleen uw gegevens zolang deze strikt noodzakelijk zijn.
Indien er persoonlijke gegevens voor bepaalde doeleinde niet meer relevant zijn, worden deze acuut en zorgvuldig vernietigd.